Attīstība 

Objekts sastāv no diviem zemes gabaliem ar 6.06 ha kopējo platību, kuru nomāšanai tika parakstīti ilgtermiņa nomas līgumi ar starptautisko lidostu "Rīga" līdz 2054. un 2055. gadam attiecīgi.

Biznesa un loģistikas centrs tika uzbūvēts uz 4.6 ha zemes. Pārējā teritorija, kas atrodas kopējā zemes gabala dienvidu daļā un kuras platība ir 1.45 ha, ir rezervēta projekta otrajam attīstības posmam. Patlaban zemes gabals ir apgūts, tam ir ciets segums, drenāžas sistēma, pilnībā nobērts smilšu spilvens, noņemta auglīgās grunts kārta, ir izstrādāts un saskaņots skiču projekts.

Saskaņā ar zemes gabala arhitektūras un plānošanas uzdevumu projekta otrā posma galvenie noteicošie parametri ir sekojoši:

  • Uzbūvētās ēkas maksimālais augstums - 62 m (15 stāvi),
  • Būvlaukuma apbūves intensitāte/blīvums - 160 %,
  • Minimālā brīvā teritorija -10 %.

Prasības atļauj projektēt biznesa un konferenču centru, kas varētu apvienot biroju telpas, telpas konferenču rīkošanai, telpas mazumtirdzniecībai, ēdināšanas organizēšanai un pakalpojumu sniegšanai, kā arī hosteli. Šāda centra kopējā platība var aizņemt līdz 35 000 m², ar lietderīgo iznomājamo platību no 25 000 līdz 30 000 m². Pastāv iespēja realizēt noliktavu būvniecību 10 000 m² platībā.

Projekts var tikt pabeigts viena-divu gadu laikā pēc būvniecības uzsākšanas.