Noliktavu raksturojums 

  • Noliktavas komplekss sadalits divas atseviskas noliktavas, katrai no tam ir kravu pienemsanas izsniegsanas ekspedicija
  • Kopeja noliktavu platiba 8618 m2
  • Uzglabasanas augstums lidz nesosam metala konstrukcijam - 10.5 m2
  • Noliktavai Nr.1 paredzeti 10 varti ar rampam
  • Noliktavai Nr.2 paredzeti 4 varti ar rampam
  • Noliktavu ietilpiba 13806 palesu vietas