Objekta raksturojums 

  • Objekts izvietots VAS Starptautiska lidosta "Riga" teritorija kvartala starp Miglas, Tornu, Ziemelu ielam. To veido divi nomas zemes gabali ar kopejo platibu 60600 m2. Seit atrodas ari esosais SIA "ELIPSE BLC" noliktavu un biroju komplekss.
  • Apbuves laukums 8755 m2
  • Buves platiba 9640 m2
  • Buves tilpums 101654 m2
  • Projektejamo stavvietu skaits - 100 gab.